Oferta

Zajęcia w Akademii Plastycznej mają na celu nie tylko wszechstronne rozwijanie osobowości dziecka, ale również przygotowanie go do dalszego kształcenia w szkołach wyższego stopnia. Zajęcia przeznaczone są dla zainteresowanych rysowaniem i malowaniem oraz tych, którzy chcieliby sprawdzić swoje predyspozycje plastyczne. Udział w tych zajęciach może być traktowany jako hobby lub jako rozwój umiejętności plastycznych i kontynuowanie nauki w szkołach o tym samym profilu.

 

Wychowanie plastyczne jest koniecznym i nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju dziecka. Kultura przeżyć, ich siła i jakość będą tym bogatsze, im wcześniej dziecko zacznie obcować ze sztuką. Bardzo ważną rolę na zajęciach odgrywa nauczyciel – nauczyciel innowacyjny, twórczy, poszukujący, otwarty na świat i problemy, który na zajęciach podsuwa dzieciom coraz to nowsze i ciekawsze techniki plastyczne oraz atrakcyjne przybory i materiały. Dlatego też nasza kadra składa się z wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, absolwentów Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych, posiadających duże doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia dla dzieci charakteryzują się więc wysokim poziomem artystycznym. Edukacja plastyczna obejmuje różne techniki i formy wypowiedzi twórczej dziecka. Pracujemy z dziećmi dostosowując zajęcia do ich umiejętności, potrzeb i zainteresowań.

 


Częstotliwość i intensywność

Oferujemy nowoczesny i otwarty program kształcenia, fachową, życzliwą i doświadczoną kadrę pedagogów oraz możliwość uczestniczenia w różnorodnych doświadczeniach artystycznych.

Pragniemy stworzyć dziecku okazje sprzyjające rozwijaniu talentów i predyspozycji.

 

Zajęcia w Akademii Plastycznej prowadzone są w grupach od 3 do 7 osób. Zajęcia odbywają się również w plenerze. Częstotliwość i długość zajęć plastycznych są odpowiednio dostosowane do poszczególnych grup wiekowych:

4-6 lat
11-14 lat
1 lub 2*60 minut w tygodniu
1 lub 2*60 minut w tygodniu
1 lub 2*90 minut w tygodniu
7-10 lat

Naszym celem jest rozpoznanie wrażliwości uczniów, zaakceptowanie ich odmienności, danie minimum wsparcia warsztatowego, ale tylko tyle, ile są w stanie przyjąć oraz pokazanie kilku technik. Łączymy spontaniczność oraz warsztat z lekkim zapleczem teoretycznym.

Zajęcia w Akademii obejmują:

  • rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru i na płótnie – kredkami, flamastrami, farbami klejowymi, plakatówkami, akwarelami, kredą, pastelami, tuszami, ołówkiem, węglem, pastelami, gwaszem, akrylem
  • zapoznanie z podstawowym warsztatem graficznym: gipsoryt, linoryt, sucha igła, odbijanie (stemplem z ziemniaka, gumowym, korkowym lub innym), kalkografia, monotypia
  • zestawianie, mieszanie barw, uzyskiwanie i rozróżnianie stopnia nasycenia
  • wykonywanie wycinanek płaskich, wydzieranek i form przestrzennych z papieru kolorowego i makulatury, z bibuły, ze ścinków tekstylnych o różnej fakturze
  • zapoznanie z podstawowym warsztatem rzeźbiarskim: modelowanie z plasteliny, modeliny, masy solnej, gipsu, masy papierowej rzeźby i płaskorzeźby
  • tworzenie w technice collage. Korzystanie z różnych materiałów (papier, bibuła, zapałki, konfetti, sznurek, kamyczki, ziarna, makaron, drobne materiały odpadowe, kapsle itd.)
  • konstruowanie form przestrzennych z materiałów przyrodniczych i przemysłowych (szyszki, kasztany, żołędzie, patyki, kora sosnowa, folia metalowa, cienkie druciki, opakowania, guziki itd.)
  • działania plastyczne w terenie
  • projektowanie makiet, pacynek, kostiumów
  • inne zagadnienia i techniki wynikające z bieżących potrzeb uczniów